KUTULAR VE KOVALAR

Kutular ve Kovalar

CMD-012: KOVA Hacim: 50 litre Çap: 53,8 Boy: 51,7 Ağırlık: 6,0
CMD-018: KOVA Hacim: 115 litre Çap: 61,4 Boy: 65,2 Ağırlık: 8,0
CMD-015: KOVA Hacim: 154 litre Çap: 64,0 Boy: 70,0 Ağırlık: 10,0
CMD-014: KOVA Hacim: 179 litre Çap: 65,1 Boy: 51,8 Ağırlık: 7,0
CMD-016: KOVA Hacim: 185 litre Çap: 68,0 Boy: 70,5 Ağırlık: 8,0
CMD-017: KOVA Hacim: 225 litre Çap: 75,3 Boy: 75,7 Ağırlık: 8,0
CMD-037: KUTU Hacim: 74 litre En: 37,6 Boy: 42,9 Yük: 35,2 Ağırlık: 6,0